Δήμος Αμπελοκήπων

       Κύπρου 12 (Προσωρινά Ανενεργός)