Δήμος Αμυνταίου

       Κοινοτικό κατάστημα Λεβαίας