Δήμος Αριστοτέλη

       Κοινοτικό κατάστημα Αμμουλιανής