Δήμος Πολίχνης

       3ο Γυμνάσιο Πολίχνης

       2o Γυμνάσιο Πολίχνης