Δήμος Τρικκαίων

       Καραϊσκάκη 63 (Προσωρινά Ανενεργός)