Σταθμός μέτρησης: Νομαρχία Μαγνησίας
Φωτογραφίες σταθμού Θέση σταθμού

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Αναλήψεως & Ελευθ. Βενιζέλου
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 22° 57΄ 02.8΄΄Ε , 39° 21΄ 57.7΄΄Ν / 40
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2007-03-05
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.) 8οC
Τελευταία ενημέρωση 2017-01-24 10:48:00


Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
Μέγιστη
καταγεγραμμένη
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
0.85
3.92 % (26)
0.93
4.29 % (23)
100kHz - 900MHz
(Ραδιοφωνία, Τηλεόραση)
21.69
0.24
1.11 % (90)
0.36
1.66 % (60)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.76
< 0.2
< 0.63 % (> 159)
< 0.2
< 0.63 % (> 159)
 

 


Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα
 
Δημιουργία γραφήματος
Από:
Έως:
Περιοχή συχνοτήτων:

Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 5 Μαρτίου 2007 έως 24 Ιανουαρίου 2017.