Σταθμός μέτρησης: Λουτρών 49
Φωτογραφίες σταθμού Θέση σταθμού

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Λουτρων 49
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 23° 04΄ 11.4΄΄E , 40° 44΄ 53.8΄΄N / 107
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2008-03-07
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.) 16οC
Τελευταία ενημέρωση 2018-01-31 12:18:00


Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
Μέγιστη
καταγεγραμμένη
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
0.89
4.10 % (24)
1.14
5.26 % (19)
100kHz - 900MHz
(Ραδιοφωνία, Τηλεόραση)
21.69
0.72
3.32 % (30)
0.96
4.43 % (23)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.76
< 0.2
< 0.63 % (> 159)
< 0.2
< 0.63 % (> 159)
 

 


Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα
 
Δημιουργία γραφήματος
Από:
Έως:
Περιοχή συχνοτήτων:

Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 7 Μαρτίου 2008 έως 31 Ιανουαρίου 2018.