Σταθμός μέτρησης: Παλιό Κτίριο Σ.Θ.Ε. Α.Π.Θ.
Φωτογραφίες σταθμού Θέση σταθμού

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Αγ.Δημητρίου & Εθνικής Αμύνης
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 22° 52΄ 22.1΄΄Ε , 40° 38΄ 01.8΄΄Ν / 67
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2009-07-17
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.) 18οC
Τελευταία ενημέρωση 2018-01-31 13:06:00


Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
Μέγιστη
καταγεγραμμένη
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
1.37
6.32 % (16)
1.60
7.38 % (14)
100kHz - 900MHz
(Ραδιοφωνία, Τηλεόραση)
21.69
0.53
2.44 % (41)
0.80
3.69 % (27)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.76
1.31
4.12 % (24)
1.58
4.98 % (20)
 

 


Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα
 
Δημιουργία γραφήματος
Από:
Έως:
Περιοχή συχνοτήτων:

Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 17 Ιουλίου 2009 έως 31 Ιανουαρίου 2018.