Σταθμός μέτρησης: Περδίκα & Βασιλειάδη (Ανενεργός)
Φωτογραφίες σταθμού Θέση σταθμού

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Περδίκα & Βασιλειάδη
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 22° 30΄ 41.2΄΄Ε , 40° 16΄ 15.5΄΄Ν / 48
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2008-10-31
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.) 34οC
Τελευταία ενημέρωση 2015-08-29 12:24:00


Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
Μέγιστη
καταγεγραμμένη
τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του
ορίου (Φορές
κάτω από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
2.61
12.03 % (8)
2.99
13.79 % (7)
100kHz - 900MHz
(Ραδιοφωνία, Τηλεόραση)
21.69
< 0.2
< 0.92 % (> 108)
< 0.2
< 0.92 % (> 108)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.76
2.47
7.78 % (13)
2.86
9.01 % (11)
 

 


Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα
 
Δημιουργία γραφήματος
Από:
Έως:
Περιοχή συχνοτήτων:

Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 31 Οκτωβρίου 2008 έως 29 Αυγούστου 2015.